Attrezzeria

Corsa assi : Y 400 X 750 Z 400
Utensili: 22

Corsa assi: Y 500 X 1100 Z 500

Corsa assi: Y 406 X 762 Z 508

Corsa assi: Y 200 X 300 Z 140

Corsa assi: Y 200 X 300 Z 5140

Corsa assi: Y 200 X 300 Z 5140

Rettifica tangenziale
Fresatrice
Lapidello
Tornio parallelo